Nieuwe productielijn voor vernikkelen in gebruik genomen

07 januari 2016

Begin december is er een nieuwe productielijn, specifiek voor het vernikkelen van aluminium in gebruik genomen.

De laatste jaren heeft het vernikkelen van aluminium bij MTRC Special Plating bv een vlucht genomen. Optimalisatie van het proces maar ook een verbeterde in- en uitgangscontrole hebben er toe geleid dat aluminium producten met reproduceerbaar goede kwaliteit kunnen worden vernikkeld. Problemen zoals slecht hechtende lagen behoren volledig tot het verleden en MTRC is nu in staat om lagen aan te brengen die ook aan strengere visuele eisen voldoen.

Vanuit de markt zijn de eisen aangescherpt m.b.t. vlekken, beschadigingen en uniformiteit. Naast het beheersen van de chemische processen is het daarom ook de handling van de producten van groot belang. Aluminium is immers een zacht materiaal wat zeer snel beschadigd raakt.

Met het installeren van de nieuwe lijn zijn we ook in staat om grotere onderdelen te behandelen. De bad-afmetingen zijn nu 1000x800x500 mm

Kies uw proces

Branches

We zijn actief voor bedrijven in een groot aantal sectoren waaronder:

certificering

Het leveren van goede kwaliteit, in de breedste zin van het woord, is vanzelfsprekend voor MTRC. Een goede productkwaliteit wordt gegarandeerd door een gestructureerde procescontrole, maar ook door een gedegen technische en visuele controle van het behandelde product.